cart
0
Publications categories

First World War

Úvodní fotka tématu
Topic

First World War

The period of the First World War is viewed at the Masaryk Institute and the Archives of the CAS through the lens of various phenomena, such as individual and collective violence, the relationship between supply and the loyalty of the population, or technological and legislative changes in the conditions of a controlled economy. Classical topics such as Czechoslovak domestic and foreign resistance are examined in a comparative and transnational perspective. Through a digital humanities approach, it is possible to map Masaryk’s strategies for realizing the program of an independent Czechoslovak state.


Foto produktu
cart

Občané země nikoho. Uprchlíci a pohyblivé hranice středovýchodní Evropy 1938–1939

Michal Frankl

Foto produktu
cart

Uzavřít hranice! Rakouští uprchlíci do Československa v roce 1938

Michal Frankl, Wolfgang Schellenbacher (eds.)

Foto produktu
cart

Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři

Daniela Brádlerová

Foto produktu
cart

Národní výbor a vznik Československa 1916–1918. Edice dokumentů

Jan Hálek – Boris Mosković – Petr Prokš

Foto produktu

Paths out of the Apocalypse. Physical Violence in the Fall and Renewal of Central Europe, 1914–1922

Ota Konrád - Rudolf Kučera

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek II. (1916)

Dagmar Hájková – Jitka Jindřišková (eds.)

Foto produktu
cart

Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě

Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (eds.)

Foto produktu

Josef Dürich. Zapomenutý vítěz

Vratislav Doubek a Miroslava Květová (eds.)

Foto produktu
cart

Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století

Jan Hálek – Boris Mosković

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Velká Británie. Svazek I. (1881-1915)

Dagmar Hájková – Svatopluk Herc – Jitka Jindřišková (eds.)

Foto produktu

Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři

Daniela Brádlerová

Foto produktu
cart

Jak jsme prožívali první světovou válku

Marie Strettiová; Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu

Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů. Československo a Německo v letech 1933 až 1989

Detlef Brandes – Edita Ivaníčková – Jiří Pešek (eds.)

Foto produktu

Nás bylo málo jen, než přišly tisíce... Česká strana státoprávně pokroková (1908–1918)

Josef Tomeš

Foto produktu
cart

Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů

Jan Hálek – Boris Mosković

Foto produktu

Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922

Ota Konrád – Rudolf Kučera

Foto produktu
cart

Bedřich Štěpánek. Nepohodlný muž československé diplomacie

Jan Hálek

Foto produktu
cart

Válka a revoluce, III. Články, memoranda, přednášky, rozhovory, 1918

T. G. Masaryk; Karel Pichlík, Vojtěch Kessler (eds.)

Foto produktu

Rationed Life. Science, Everyday Life, and Working-Class Politics in the Bohemian Lands, 1914–1918

Rudolf Kučera

Foto produktu

Dívčí deníky Zdenky Kaizlové z let 1909–1919

Dagmar Hájková – Helena Kokešová (eds.)

Foto produktu

Židé: národ, rasa, třída. Sociální hnutí a „židovská otázka“ v českých zemích 1861–1921

Vít Strobach

Foto produktu
cart

Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Poláci, Rusové a Ukrajinci. 1. svazek

Vratislav Doubek – Petr Kaleta – Jan Květina (eds.)

Foto produktu
cart

Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918

Marie Stupková – Martin Klečacký

Foto produktu
cart

Páter Láska. Životní příběh a překladatelské dílo kyjského faráře Gustava Lásky (1848–1921)

Hana Kábová

Log in