cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Edice historických pramenů

Jednou z reprezentativních aktivit Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je příprava kritických edic historických pramenů. V tomto směru má pracoviště mnohaletou tradici, kdy se ve specializovaných edičních řadách podařilo vydat již desítky titulů. Ke stěžejním patří Spisy T. G. Masaryka, které byly vydány vůbec poprvé v historii v celistvosti, či Korespondence TGM. K důležitým edičním řadám patří rovněž edice Ego. Paměti, deníky, korespondence, jež se zaměřuje na prameny z období 19. a 20. století. 

Související obsah

Publikace

Ediční řady

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Lidé

member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení osobních a historických fondů