cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Česko-německé vztahy

Výzkum česko-německých vztahů, zejména v rovině podob vztahů českého a německého etnika v českých zemích, představuje klíčové téma moderních českých a československých dějin. Na půdě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR je toto téma sledováno jednak v kontextu řešení česko-německé otázky prizmatem rakouského a československého státu a jeho představitelů (např. Edvarda Beneše), jednak prizmatem mnohaletých pokusů o uzavření česko-německého národnostního vyrovnání. Výsledky tohoto výzkumu představují pramenné edice k uvedené problematice, ale též konference, studie, monografie, stejně jako didaktické materiály k tématu určené pro výuku na středních školách.

Související obsah

Akce

Publikace

Ediční řady

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Týmy

Lidé

member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin