cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Literární a interkulturní vztahy

Jedním z témat bádání v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR je výzkum literárních a interkulturních vztahů mezi česko- a německojazyčnou literaturou a kulturou, především na sklonku habsburské monarchie, ale také v období první československé republiky. Pozornost je věnována kulturním transferům a jejich sociálním a myšlenkovým předpokladům, výzkum je zaměřován mj. na mnohdy zapomenuté zprostředkovatele a zprostředkovatelky, překladatele a překladatelky působící v jednotlivých literárních centrech (Praha, Vídeň, Berlín, Mnichov apod.) stejně jako na periodika, spolky a urbánní prostory, v nichž se kulturní výměna odehrávala.

Související obsah

Akce

Publikace

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Týmy

Lidé

member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení osobních a historických fondů
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin