cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

První světová válka

Období první světové války je v Masarykově ústavu a Archivu AV ČR nahlíženo optikou různých fenoménů, jako je například individuální a kolektivní násilí, vztah zásobování a loajality obyvatelstva, či technologické a legislativní změny v podmínkách řízené ekonomiky. Klasická témata jako československý domácí a zahraniční odboj jsou zkoumána v komparativním a transnacionálním pohledu. Díky přístupu digital humanities se daří mapovat Masarykovy strategie pro uskutečnění programu nezávislého československého státu.

Související obsah

Publikace

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Týmy

Lidé

member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení institucionálních fondů
member__photo
Oddělení institucionálních fondů
member__photo
Oddělení institucionálních fondů