cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Československo po roce 1945

Soudobé dějiny Československa jsou v rámci odborných aktivit Masarykova ústavu a Archivu AV ČR zastoupeny hned v několika oblastech a tvoří tak průsečík více badatelských okruhů a projektů. Vedle výzkumu dějin vědy a techniky, v němž zaujímá období po roce 1945 s ohledem na působení Československé akademie věd (ČSAV) klíčové místo, se jedná především o témata z oblasti česko-německých a česko-rakouských vztahů. Nechybějí ovšem ani memoárové a biografické příspěvky dokládající složité osudy řady významných osobností českého veřejného života v druhé polovině 20. století.

Související obsah

Publikace

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Týmy

Lidé

member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení dějin Akademie věd