cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Digital humanities

Digital humanities ležící na pomezí humanitních a technických věd jsou jednou z nejrychleji se rozvíjejících disciplín historiografie. Náležitá pozornost je jim věnována i na půdě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, jenž disponuje rozsáhlými archivními fondy a sbírkami v čele s korespondencí československých prezidentů Masaryka a Beneše nebo významných vědců napříč vědními obory. Databázové zpracování Masarykovy korespondence či korespondenčního odkazu Aloise Musila a rekonstrukce jejich korespondenčních sítí náležejí k našim badatelským prioritám. Zcela objevné je využití těchto metod v bádáním o hudební kultuře českého středověku.

Související obsah

Projekty

Témata

Lidé

member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení pro soupis a studium rukopisů
member__photo
Oddělení pro soupis a studium rukopisů
member__photo
Oddělení osobních a historických fondů
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin