cart
0
Kategorie publikací

Protektorát Čechy a Morava 1939–1945

Úvodní fotka tématu
Téma

Protektorát Čechy a Morava 1939–1945

Bádání o období německé okupace a druhé světové války se na půdě Masarykova ústavu a Archivu AV ČR ani zdaleka neomezuje jen na tradiční politické dějiny, ale naopak se v souladu s novými historiografickými trendy zaměřuje na dosud méně známé aspekty sociálního a kulturního vývoje v letech 1939–1945. Nedílnou součástí je inovativní výzkum dějin každodennosti odhalující složité interakce mezi českou společností, okupační správou a místními úřady a institucemi.


Foto produktu
cart

Občané země nikoho. Uprchlíci a pohyblivé hranice středovýchodní Evropy 1938–1939

Michal Frankl

Foto produktu
cart

Uzavřít hranice! Rakouští uprchlíci do Československa v roce 1938

Michal Frankl, Wolfgang Schellenbacher (eds.)

Foto produktu
cart

Ivo Ducháček: Deníky 1939-1945

Pavel Horák a Richard Vašek (eds.)

Foto produktu
cart

Josef David – Vzpomínky na deset let po Mnichovu (1938-1948)

Josef Tomeš a Richard Vašek (eds.)

Foto produktu
cart

Z katedry dějin východní Evropy na pražskou radnici. Josef Pfitzner 1901–1945

Detlef Brandes – Alena Míšková

Foto produktu

Státní moc, politická správa a každodennost. Prosazování řízeného hospodářství v politickém okrese Kladno v Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945

Jan Vondráček

Foto produktu
cart

Zastřené počátky sociálního státu. Nacionalismus a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava

Radka Šustrová

Foto produktu

Poznamenaný. Deset měsíců s Janem A. Baťou

Vladimír Krejčí – Martin Jemelka (ed.)

Foto produktu

Uprchlíci a azylanti v zemi sousedů. Československo a Německo v letech 1933 až 1989

Detlef Brandes – Edita Ivaníčková – Jiří Pešek (eds.)

Foto produktu
cart

Vlastimil Klíma: Druhý odboj (1939–1945). Svědectví a úvahy

Robert Kvaček – Josef Tomeš (eds.)

Foto produktu

Rodina v zájmu státu. Populační růst a instituce manželství v českých zemích 1918–1989

Jakub Rákosník – Radka Šustrová

Foto produktu

Osobnost v pozadí. Jan Jína ve vzpomínkách v korespondenci

Stanislava Jínová, Olga Pujmanová; Josef Tomeš (ed.)

Foto produktu

Zabráno pro SS. Zřízení výcvikového prostoru Böhmen v letech 2. světové války

Tomáš Zouzal

Foto produktu
cart

Česká politická pravice v letech 1938–1945

Richard Vašek – Martin Klečacký (eds.)

Foto produktu

Jiří Havelka: Dvojí život. Vzpomínky protektorárního ministra

Robert Kvaček – Josef Tomeš a kol. (eds.)

Foto produktu
cart

Pražské povstání 1945. Svědectví protagonistů

Pavel Machotka – Josef Tomeš (eds.)

Foto produktu
cart

Německé vědecké instituce v Liberci 1923–1945. Od vlastivědy k nacistickému „bádání o zemi a lidu“

Milena Josefovičová

Foto produktu
cart

Deník profesora Josefa Charváta z roku 1945

Marie Bahenská – Hana Barvíková (eds.)

Foto produktu

Vom Osteuropa Lehrstuhl ins Prager Rathaus. Josef Pfitzner 1901–1945

Detlef Brandes – Alena Míšková

Foto produktu
cart

Osud jednoho chirurga ve 20. století /Ein Chirurgenschicksal im 20. Jahrhundert; Josef Hohlbaum (1884–1945)

Josef Stingl, Ingrid Kästner, Alena Míšková, Vladimír Musil

Foto produktu
cart

Prameny k životu a dílu sudetoněmeckého historika a politika. Josef Pfitzner (1901–1945) | Quellen zu Leben und Werk des Sudetendeutschen Historikers und Politikers. Josef Pfitzner (1901–1945)

Alena Míšková

Foto produktu

Zápas o nové Československo 1939–1946. Válečné představy a poválečná realita

Michal Pehr

Foto produktu

История на Чехия

Jan Rychlík – Vladimir Penčev

Foto produktu

Die Deutsche (Karls-)Universität vom Münchener Abkommen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges

Alena Míšková

Přihlásit se